išskaldyti

išskaldyti
išskáldyti NdŽ iter. išskelti. 1. tr. K, L, Ser skeliant išdalyti, susmulkinti: Šakalį išskaldė į skybeles prasikurti ugnie Štk. | Žąsiuko išliežėliai išskáldyti J.Jabl(Šl). | refl.: Išsiskáldė jurginiai [sodinant], tai ir menki Klt. 2. tr. išpjaustyti skiltimis: Išpjaustau, išskáldau obuolius, kur negeri, i pakepu Klt.skaldant pagaminti: Pirmiausia klucius suskáldo, o tik paskuo išskáldo šulus Vkš. Iškirs girioj medelius ir išskaldys lenteles (d.) Ndz. O aš pasikirsčiau žaliąją liepelę, o aš išskáldyčiau baltąsias lenteles JD758. 3. tr. kurį laiką skaldyti: Vakar visą dieną išskáldžiau malkas Š. 4. tr. Ob skeliant ugnį, suvartoti: Išskáldęs degtukus, nemesk skrynelės, vely vaikui atiduok Ds. | refl.: Rūkant daug degtukų išsiskáldė Ds. 5. tr. Rtr išskirstyti: Dabar retą sodžių rasi, kur nebūtų nuo brolių į siaurus abrūsėlius kelių gyvenimų rėžiai išskaldyti Sln. | refl. Rtr: Mūsų sodžius išsiskáldė vienasėdžiais Š. 6. tr. šnek. smarkiai, atvirai išsakyti, išrėžti: Kad būčia su juo susdūrus, tai aš jam būčia išskáldžius Tvr. Išskáldžiau visą teisybę akỹs Ut. 7. intr. šnek. smarkiai užduoti, apdaužyti: Išskáldė per ausis BzF169. | refl.: Girti būdami susipykę, išsiskáldė per antausius, paskui ir vėl geruoju Š. \ skaldyti; apskaldyti; atskaldyti; daskaldyti; įskaldyti; išskaldyti; nuskaldyti; paskaldyti; perskaldyti; praskaldyti; priskaldyti; razskaldyti; suskaldyti; užsiskaldyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išskaldinti — 1. cur. išskaldyti 2. ║ Pakirsdinčiau liepelę, išskaldinčiau lenteles JV662. 2. N žr. išskaldyti 1. skaldinti; išskaldinti; pasiskaldinti; priskaldinti; suskaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskaldymas — sm. (1) NdŽ 1. KŽ → išskaldyti 1. 2. KŽ → išskaldyti 7. | refl. NdŽ. skaldymas; apskaldymas; įskaldymas; išskaldymas; nuskaldymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskaldyti — Rtr, NdŽ, DŽ1 iter. apskelti. 1. tr. K, Š apkapoti, aptašyti, apdaužyti (medį, akmenį): Gražiausiai atrodo stambūs ir vidutinio dydžio neapskaldytu paviršiumi lauko akmenys rš. Prieš mūsų akis išplaukia tvirta, tarytum audrų apskaldytas ąžuolas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskaldyti — iter. atskelti. 1. tr. K, Rtr skaldant atidalyti: Atskaldyk iš skalamedžio balanų Jž. 2. tr. L, KŽ, Ser, Jž, Plv šnek. smarkiai atmušti, atidaužyti: Tai, dar aš su tokiu vaikeliu ilgai terliosiuos – atskaldžiau antausius ir paleidau! Žvr. Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daskaldyti — ×daskaldyti (hibr.) tr. papildomai priskaldyti: Mãža buvo, daugiau daskaldėm lentelių palėpei dengt Dglš. skaldyti; apskaldyti; atskaldyti; daskaldyti; įskaldyti; išskaldyti; nuskaldyti; paskaldyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išliežėtas — išliežėtas, a adj. (1) su išliežiais: Žąsiukai išliežėti, išskaldyti J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskeldyti — tr. iškalti, išskaldyti: Lindynė uoloje išskeldyta brš. skeldyti; išskeldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskaldyti — iter. nuskelti. 1. N, K, NdŽ, DŽ1 skaldant atidalyti nuo kraštų, šonų, paviršiaus: Lovį dirbant, nuskaldyk nuo kraštų roną, jei par daug storas J. Nenuskaldytas akmuon I. Švendubrėn akmuoj didelis, ale nuskaldytas Drsk. Toks akmuo y[ra], kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskaldyti — iter. paskelti. 1. tr. SD282, Sut, N, J, Rtr, Ser, NdŽ, DŽ1 kiek skaldyti, pasmulkinti: Gali likt, nors malkų paskaldysi BsPIV201. Eik, paskaldai malkos! OG301. Reik eiti paskaldyti, žali tie medžiai Trk. ║ suskaldyti: Paskaldau malkos ir teip ką …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskaldyti — iter. perskelti. 1. N, K, L, Rtr, Ser kertant padalyti į dalis: Parskaldyk medžius pusiau J. 2. perpjauti į dalis: Perskaldo pusiau bulbas ir šutina neluptas Lp. skaldyti; apskaldyti; atskaldyti; daskaldyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”